PRAKTISK INFORMASJON VED LÅN OG UTELEIE

 • Nøkkel til kjetting ved parkeringsplassen kan lånes av Bjørn Gohn Jønsberg eller Sjur Skridshol. Må legges på kassaapparatet på kjøkkenet etter bruk. Det er ikke lov å parkere på området – det er kun tillatt med vareleveranser.

 • Sjur styrer åpning og lukking av dører (hoveddør, allrom, garderober med mer). Ved bestilling må låne- og leietakere opplyse om når de ønsker at dørene skal være åpne (fra – til). Ved private arrangementer er det vanlig at hovedinngang er åpen 30 min før gjestene skal komme og lukkes 30 min etter at de skal ha ankommet. Dette for å hindre at uvedkommende kommer inn i klubbhuset. Allrommet lukkes vanligvis 30 min etter at arrangementet avsluttes.

 • Klubbhuset er utstyrt med alarm- og videoovervåking. Arrangementer som varer lenger enn midnatt må det informeres om på forhånd.

 • Ved private arrangementer vil leietaker normalt få tilgang til å stelle i stand 3 timer før arrangementet starter.

 • Ved bestilling må navn, adresse, mobilnummer og mailadresse oppgis. Skjema for bestilling finner du her.

 • Lokalene skal normalt ryddes umiddelbart etter endt arrangement. Dispensasjon kan gis hvis det ikke er arrangementer dagen etter.

 • Alt søppel skal settes i avfallsrommet ved siden av hovedinngangen. Serveres det skalldyr eller annet som avgir sterke lukter må det benyttes doble søppelsekker. Søppel tømmes kun én gang i uken.

 • Låne- og leietakere er ansvarlige for å rydde etter seg. Hvis ikke vask er avtalt, må lokalene også vaskes. Les instrukser.

 • Det finnes audiovisuelt utstyr både i peisestuen og i allrommet. Lydanlegg med mikrofon må leies av klubben og avtales på forhånd.

 • Låne- og leietaker må sørge for å slukke lys og låse alle dører før de forlater klubbhuset. Dette gjelder låser som ikke styres sentralt (hoveddør, allrom, kontordør, garderober, smørebod og treningsrom).

 • Det kan gis tilgang til klubbhuset gjennom mobiltilgang. Dette må avtales på forhånd med Sjur Skridshol. Systemet fungerer slik at låne- /leietaker selv kan ringe aktuelle dører og lukke de opp. Dørene låser seg automatisk.

 • Kjøkkenet er velutstyrt. Det finnes service, bestikk og glass til ca 80 personer. Det samme gjelder bord og stoler. Normalt vil det kun være nødvendig for låne-/leietakere å ta med seg duker, lys og servietter.

 • Etter avtale kan låne-/leietakere disponere kjøleskap i allrom og kjøledisk på kjøkkenet.

 • Faktura blir tilsendt per mail etter endt arrangement.

 • Det er normalt ingen tidsbegrensing på hvor lenge man kan låne/leie, men det er viktig å avtale tid for når alarm kan slås på.