NB! Valgkomitéen i Lyn 1896 FK er i arbeid og interesserte til verv i styret kan melde seg til leder av

valgkomitéen Gunnar Martin Kjenner; gm@kjenner.no.