TING i Ski- og fotballklubben LYN 2019

20. mars 2019 kl. 19.00 i Klubbhuset 

TING dokumenter: 

 1. Innkalling 
Se saksliste

2. Årsberetning Ski- og Fotballklubben LYN
Se årsberetning her

3. Årsberetning Hyttekomiteen 
Se årsberetning her

4. Årsberetning Anleggskomiteen
Se årsberetning her 

5. Regnskap 2018 
Se regnskap 2018 her

6. Noter til regnskapet 
Se noter til regnskapet her

7. Revisors beretning 

8. Kontrollkomiteens beretning 

9. Fastsettelse av årskontingent
Se forslag her

10. LynPosten
Se forslag her

11. E-sport

12. Budsjett 2019 
Se budsjett 2019 her

13. Valgkomiteens innstilling 
Se forslag her

14. Innstilling til valgkomité 

15. Innkomne forslag