INSTRUKS FOR LEIETAKER

 1. Oppvaskmaskin: Det henger instruks på maskinen. Ferdig oppvask skal ryddes tilbake til skapene – ikke stå igjen i bakkene. Dette gjelder ikke glass – disse skal tilbake til bakkene. Eget bestikk, fat, boller og lignende ifm utleie legges tilbake til bestikkboksene og legges på ”utleietralle”

 2. Kaffemaskin:

  • Trykk på-knappen på forsiden

  • Filter finnes i skap under pølsekoker

  • Blandingsforholdet står på maskinen

  • Trykk ønsket mengde på forsiden

  • Pass på at vannpåfyller fra midtre beholder til sidebeholder er midtstilt over hullet

  • Slå av maskinen etter bruk

  • Kast brukt filter

  • Tøm ut evt kafferester og rengjør beholder grundig

 3. Bordplater og disker rengjøres

 4. Fei gulvet i de rom dere har benyttet. Kost og feiebrett/kost står i kantinen/på kjøkkenet. Trenger dere vaskeutstyr står det mopper og annet utstyr i vaskerommet v siden av hovedinngang (ut og til venstre).

 5. Tøm søppelbeholdere. Sett i nye poser. Både store og små poser ligger i avfallsrom.

 6. Lysestaker tømmes og vaskes/legges på plass

 7. Pappesker flatbrettes og legges i container for papp/papir i avfallsrom

 8. Sjekk toalettene for papir (toalettpapir og tørkerull). Papir finnes på hylle i avfallsrom. Fei på toalettene. Tøm søppel v større arrangementer og etter behov.

 9. Tomflasker legges i avfallsrommet. Flasker som ikke kan pantes (utenlandske flasker, vinflasker med mer skal ikke settes i avfallsrommet, men tas med av låne-/leietaker

 10. Betalingsterminaler: Benyttes kun etter avtale med Sjur. Instruks finnes ved begge maskinene + på vegg.

 11. Slukk alle lys hvis dere er de siste som forlater klubbhuset.

 12. Sjekk at alle dører er låst!