Åpnet ny kunstgressbane i 2016, nå må den rehabiliteres

Foto: Karl Andreas Kjelstrup/ nab.no

Foto: Karl Andreas Kjelstrup/nab.no

Saken er hentet fra Nordre Aker Budstikke (nab.no)

Byråden forteller at det ikke ble gjort godt nok arbeid ved legging av forrige kunstgress.

I 2016 ble Kringsjå kunstgressbane rehabilitert. Kort tid etter ble det klart at dreneringen i forbindelse med rehabiliteringen, ikke var bra nok.

Det ble såkalte svanker fordelt primært langs banens østre og vestre langside. Det ble i ettertid påvist at finavretting under banens undervarmerør var tett. En test utført av FIFA akkreditert testinstitutt fredag i forrige uke, viste at banen møter funksjonskravene med unntak av kravet til jevnhet, og som skal utbedres ved kommende rehabilitering, ifølge byrådsavdeling for kultur og idrett.

Noe av rehabiliteringen er reklamasjonsarbeider:

– Her er det ikke gjort godt nok arbeid, og noe av kostnadene ved utbedring blir dekket av reklamasjon, men ikke alt. Det betyr at penger som kunne gått til andre gode idrettsformål, i stedet må brukes på å rydde opp etter entreprenør som ikke leverte, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap), da vi møter henne på Kringsjå, onsdag.

Foto: Karl Andreas Kjelstrup/ nab.no

Foto: Karl Andreas Kjelstrup/nab.no

Daglig leder i Lyn, Sjur Skridshol er også på plass:

– Det som nå også blir bra er å få satt opp en lav mur, 20 centimeter rundt banen (journ. anm. plass-støt ringmur) som skal være en sperre for gummigranulatene, i tillegg blir det rister som fanger opp granulatene på vei ut fra banen (journ. anm. inntakselementer ved alle inn- og utganger) . Og så gleder vi oss til å få tilrettelagt for snødeponi, vi har jo ikke hatt noen steder å gjøre av snøen - med granulater - og som måkes fra banen, utenfor vestre langside.

Økonomi
Slik ser regnestykket ut, for rehabilitering og oppgradering rundt og ved banen, på Kringsjå:

  • Kostnader knyttet til reklamasjon/forlik 500.000 kroner inkl. mva.

  • Estimert kontraktssum AF BES Skaaret ANS 3.200.000 kroner inkl. mva.

  • Adm. Kostnader, innleid PL 1.400.000 kroner inkl. mva.

  • Reserve, usikkerhet 1.400.000 kroner inkl. mva.

  • Prosjektets totale ramme 6.500.000 kroner inkl. mva.

Saken er hentet fra Nordre Aker Budstikke (nab.no)