Back to All Events

Peisestuen 18.00-22.00. Trener- og oppmannsmøte Jr/Sr LYN Ski

Ansvarlig; Ola Bjerke. Ca 10 stk