Back to All Events

Peisestuen 19.30-21.00. Kveldsmat juniorgruppa. LYN Ski

Ansvarlig; Guro Tveito. Ca 20 stk