BESKRIVELSE AV UTLEIEROMMENE

Se flere bilder nederst på siden.

Allrom
Egner seg for både mindre og større arrangementer. I dag er det 15 bord m plass til 56-70 personer avhengig av bordoppstilling. I allrommet er det installert prosjektor og lerret. Det er 2 kraftige høyttalere der med innebygde forsterkere. Kantinen ligger i tilknytning til allrommet.

Peisestue
Peisestuen er best egnet til møter – inntil 12 personer – og til mer avslappede møter/hyggerom for inntil 30 personer. Peisestuen består av 1 møtebord + 5 sittegrupper (5 bord + stoler/sofaer). Det er ikke tillatt med bespisning i ”hyggedelen” som har plass til inntil 30 personer. Egner seg ikke til barneselskap. I peisestuen finnes det TV ifm møtebordet. Gasspeis.

Kontordel
Det er mulighet for å benytte kontordelen til møter. Egner seg for møter med inntil 10 personer. I og med at administrasjonen ”holder hus” her, og jobber både ”sent og tidlig”, bør møter i kontordelen sees på som en nødløsning når alt annet er opptatt.

Kantine
Det er en fullt utstyrt kantine i tilknytning til allrommet. Servise og glass til ca. 70 personer. Det eneste som mangler er finere serveringsfat. Duker må ordnes selv. Likeså lys (det er staker til både telys og vanlige lys).

Diverse:
WI-FI nettverk både i Peisestuen og i allrommet.

Låssystem
Det er et avansert låssystem som kan programmeres slik man ønsker det. Det kan også gis tilgang via mobiltelefon til leietakere.

Det er installert alarm og videokameraer i området rundt og i Klubbhuset.