Booking av treningsrommet

NB: For bruk av treningsrommet for utøvere under 16 år, skal det være en voksen ansvarlig trener til stede under hele økten.