Årsting i Ski- og Fotballklubben LYN mandag den 27. mars 2017