Ski- og Fotballklubben LYN avholdt sitt Årsting onsdag 30. mars 2016