Bane- og anleggssituasjonen på Kringsjå

Ny Kunstgressbane 3: [Kringsjå idrettsplass]
Det er fremdeles noen «små» skjær i sjøen, men byggestart er nå planlagt til medio juni 2016. Byggetid er beregnet til 10 uker.

Mulige utfordringer: 
Det er noen utfordringer ift støttemurer med mer, men vi har godt håp om at søknaden går gjennom uten forsinkelser

10 ukers byggetid fra medio april fører til at banen bør være ferdigstilt ultimo juni og klar for kamper etter sommerferien.

Rehabilitering Kunstgressbane 1:
 Det sannsynlige er også her byggestart medio juni. Dekket blir av FIFA 2-star nivå og med vanningsanlegg. 

Slik status er for øyeblikket er det sannsynlig at også KGB1 vil være klar for kamper etter ferien, men at anlegget blir ferdigstilt før sommeren.