Peisestuen 20.30-22.00. Møte NSM. LYN Ski

Ansvarlig; Annik Bjørndal