Peisestuen 20.30-22.00. Møte NSM (Skogsmaraton). LYN Ski

Ansvarlig; Annik