Peisestuen 19.00-21.00. Møte GGG

Ansvarlig; Per Gjermshus