Peisestuen 15.00-17.00. Lunsj før kamp G2002.3. LYN Fotball

Ansvarlig; Julian Mellingsæter