Peisestuen 20.00-23.00. Styremøte SFK

Ansvarlig; Tore/Sjur