Garderober 3 og 4 19.00-22.30. Seriekamp J19. LYN Fotball

Ansvarlig; Martin Hasselknippe