Peisestuen 10.00-11.30. Møte BYM KGB3.

Ansvarlig; Sjur