Peisestuen (19.00-22.00). Trafikalt grunnkurs.

Ansvarlig; Kjetil Rist