Peisestuen (19.15-22.00). Styremøte LTF

Ansvarlig; Rist/Hamre