Allrom + peisestue (16.00-23.00). Generalforsamling og Torskemiddag LYNs Eldre

Ansvarlig; Per Gjermshus