Peisestuen (18.00-22.00). Styremøte LTF/LF

Ansvarlig; Kjetil Rist