Peisestuen 19.00-21.00. Foreldremøte J15.2. LYN Fotball

Ansvarlig; Cathrine Meland