Peisestuen 19.00-21.00. Styremøte Lyns eldre.

Ansvarlig; Erik Sjetnan