Peisestuen (17.30-20.00). J19 foreldremøte.

Ansvarlig; Martin Hasselknippe.