Allrom (19.00-21.00). Foreldremøte G02.1. LYN Fotball.

Ansvarlig; Tresor. 25-30 stk.