Peisestuen (16.00-17.15). Spillermøte G02.1.

Ansvarlig; Tresor Egholm