Allrom. Oppstart 09-kullet LF.

Ansvarlig; Kjetil Rist