Allrom. LYN Extra helg.


Ansvarlig; Henrik Dahl/Kjetil Rist. Barn i alderen 9-14 år. Ca. 60 stk.