Allrom. Avslutning/markering for overgang fra 7er til ungdomsfotball. LYN Fotball.

Ansvarlig; Hilde B. Næss. Tar kontakt m Bjørn for evt servering