Peisestuen. Foreldremøte Jr 99/98. LYN Ski.

Ansvarlig; Ola Bjerke