Allrommet. Oppmann-/trenermøte. LYN Ski.

Ansvarlig; Eirik Myhr Nossum