Allrommet. Foreldre/utøver møte junior LYN Ski.

Ansvarlig; Jostein Moe/Arild Epenes. Ca. 40 stk.