Allrommet. Planleggingsmøte jr. Lyn Ski.

Ansvarlig; Arild Espenes. 7 stk.