Allrommet. LYN J16 NM kamp.

Ansvarlig; Martin Hasselknippe. Ønsker åpen kiosk.