Peisestuen. Møte LYN Ski og gruppen Bevegelseshemmede.

Ansvarlig; Eirik Myhr Nossum