Allrom. Infomøte foreldre og spillere LF J-14 Gothia Cup.

Nina Pedersen. Kommer ca. 60 stk.