Peisestuen (18.00-20.00). Bevegelseshemmet gruppe. LYN Ski.

Ansvarlig; Eirik Nossum