Garderober 3 og 4 (11.00-19.30). Julehusturnering og akademikamper. Lyn Fotball

Ansvarlig; Andreas Lotterud