Allrommet. Foreldremøte LYN Ski. 2004-kullet.

Ansvarlig; Annik Bjørndal. Ca 40 stk. Ønsker kaffe.