Peisestuen. Foreldremøte LYN Fotball.

Ansvarlig; Henrik Dahl. Ca 10 stk.