Peisestuen. Spiller- og foreldremøte LYN Fotball.

Ansvarlig; Henrik Dahl. Neste års organisering for 2001. 16 stk.