Peisestuen (20.30-22.30). Foreldremøte J2001. LYN Fotball.

Ansvarlig; Henrik Dahl. 30 personer