Peisestuen (19.00-20.00). Foreldremøte LYN G05.5. LYN Fotball.

Ansvarlig; Atle Soløy. Ca 10-15 stk.