Peisestuen (12.00-14.00). Innredningsgruppe Peisestuen.

Ansvarlig; Per Gjermshus. 4 stk