Peisestuen (16.30-18.00). Møte anleggskomiteen.

Ansvarlig; Ruth Anne